سه شنبه 9 خرداد 1402 | 2023/05/30
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

درباره ما

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در سال 89 با حضور فعالین حوزه کارگری تاسیس و شروع به کارکرد این کانون بالاترین نهاد مردمی کاگری است که در سطح ملی فعالیت مینماید و بالغ بر 1500 انجمن صنفی کارگری همسو و تحت پوشش دارد .این کانون با توجه به انجمن های عضو بیش از 7 میلیون کارگر را صیانت و از منافع مشروع آنها دفاع میکند .

با توجه به اهمیت کانون عالی کارگران ایران و جایگاه آن این کانون در شورای عالی کار،شورای عالی اشتغال ،هیات امنای تامین اجتماهی ،شورای عالی حفاظت فنی و کمیته اجرای ورزشهای کارگری نماینده دارد تا بتواند شرایط و خواسته های کارگران را بهبود و وضعیت معیشتی و سایر مسائل مهم کارگری را پیگیری نماید .


Top