سه شنبه 9 خرداد 1402 | 2023/05/30
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

عقد تفاهم نامه کانون عالی کارگران ایران با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

به گزارش روابط عمومی  کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  در مورخ 27 آبان ماه سال99 طبق توافق حاصله فی ما بین کانون عالی و مرکز تحقیقات و پیرو فعالیت های مشترک سالهای گذشته جلسه ای در تاریخ مذکور در دفتر مهندس پرکنی ریاست مرکز برگزار گردید تفاهم نامه همکاری آموزش ایمنی که مشتمل بر همکاریهای متقابل در ثبت نام ،برگزاری ،

  • مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

بکارگیری اساتید مجرب، تهیه محتوا و دورهای آموزشی ،برگزاری همایش ،وبینار ،ساخت و طراحی سامانه های آموزش مجازی ،ساخت و راه اندازی سامانه مشاوران حفاظت فنی و سایر موارد دیگر به منظور تامین شرایط برگزاری دورهای آموزشی کلیه انجمن های صنفی کارگری و مسئولین ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور به عنوان مجری آموزشی به امضای مهندس پرکنی ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و مهندس اشرف منصوری ریاست کانون سراسری مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور رسید .

Top