سه شنبه 9 خرداد 1402 | 2023/05/30
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

ابلاغ بخشنامه محاسبه سنوات پایان قرارداد و ذخیره مرخصی کارکنان قرارداد کار معین

مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه «محاسبه سنوات پایان قرارداد و ذخیره مرخصی کارکنان قرارداد کار معین» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: 

بازگشت به نامه شماره 8459-ن108 مورخ 8/6/1400 در خصوص «مزایای پایان کار (سنوات پایان قرارداد، ذخیره مرخصی) کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری» به استحضار می‌رساند: 

 

  • سنوات پایان قرارداد

به موجب مفاد ماده (2) دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد انجام کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی و بند (4) بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد انجام کار معین (مشخص) دستگاه‌های اجرایی بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل (100٪) حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین می‌گردد. کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) نیز از لحاظ مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مزایای مترتبه با کارمندان پیمانی می‌باشند. همچنین به موجب بند (26) فرم قرارداد کار معین ضمیمه بخشنامه یاد شده، بابت سنوات پایان قرارداد معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور به نسبت مدت قرارداد در پایان قرارداد قابل پرداخت است. بعلاوه طبق بند (5) بخشنامه شماره 533555 مورخ 2/10/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور، مدت و نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی نیروهای قرارداد کار معین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. 

با عنایت به موارد فوق و با توجه به حکم ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به حکم ماده (7) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379، سنوات پایان قرارداد کارمندان قرارداد انجام کار معین (مشخص) متناسب با تعداد سنوات خدمت قابل محاسبه و در زمان پایان قرارداد (بازنشستگی یا غیره) بر مبنای آخرین حکم کارگزینی مستخدم به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده به آنان پرداخت می‌گردد.

Top