سه شنبه 9 خرداد 1402 | 2023/05/30
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

استفاده از ظرفیت تشکل های کارگری و کارفرمایی برای تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "علی حسین رعیتی فرد "، امروز در نخستین نشست ویدئو کنفرانسی اداره کل بازرسی کار گفت: بازرسان کار کشور، باید در اجرای برنامه ها و تکالیف تخصصی به ویژه موضوع صیانت از نیروی انسانی، نگاهی اعتقادی و معنوی داشته باشند. 

  • رعیتی فرد
 وی در این نشست با تاکید بر تقویت و بهره مندی از روحیه و تفکر بسیجی و جهادی گفت: امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت های گسترده و عظیمی که در حوزه بازرسی کار وجود دارد روز به روز شاهد رشد و بالندگی حوزه کار و تولید کشور شویم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صیانت از نیروی انسانی و کاهش حوادث شغلی باید از مهم ترین رویکردهای بازرسان کار باشد گفت: موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه های مهم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با تاکید بر تعهدات حوزه بازرسی کار بر مبنای شاخص های تخصصی گفت: بازرسین کار باید با برنامه ریزی منسجم ، اولویت بندی امور محوله ونظارت همه جانبه از کارگاه های فعال کشور بازدید کنند.
وی با اشاره به تصویب الحاق به مقاوله نامه های بازرسی کار ( شماره 81) و ایمنی و بهداشت کار (شماره 155) گفت: با تصویب این لایحه می توانیم از ظرفیت های بالقوه در حوزه ارتقاء آموزش و فرهنگ ایمنی کار استفاده کنیم. 
معاون روابط کار وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر مبحث مهم اجرای ماده (95) قانون کار گفت: در مورد مسئولیت کارفرمایان در اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار، باید نشست های مشترک توجیهی و تشریحی استانی تشکیل شود. 
وی افزود : با برگزاری این نشست های منظم ، حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی به حداقل می رسد.
"علی مظفری"، مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی نیز در این نشست پس از شنیدن مشکلات اجرایی برخی از ادارات بازرسی کار استان ها،  بر اجرای کامل و دقیق تبصره ماده ( 105) قانون کار تاکید کرد. 
وی گفت: باید به منظور بسترسازی عملیاتی و تامین شرایط لازم برای پوشش حداکثری نظارت بازرسین کار بر کارگاه ها در هر استان، با استفاده از کد کارگاهی مربوط به همه کارگاه های فعال در شهرستان ها و بخش های هر استان اقدام شود. 
مدیر کل بازرسی کار توضیح داد : این کدها در اختیار ادارات اجرایی قرار گرفته و بر اساس برنامه ای مدون با شاخص های اولویت بندی شده از خطر بالا، تکرار حوادث مشابه شغلی و ... جلوگیری می شود. 
این نشست با حضور رؤسای ستادی ، اجرایی و با مشارکت بازرسان کل کشور، با موضوع " تبیین برنامه های جاری حوزه بازرسی کار و بازرسی ویژه از کارگاه ها" برگزار شد.
Top