چهارشنبه 2 فروردین 1402 | 2023/03/22
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

جزئیات جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با تشکل های کارگری

جمعی از تشکلات کارگری در جلسه ای با حضور رییس واعضای کمیسیون اجتماعی مجلس؛پیرامون مشکلات جامعه کارگری گفتگو کردند.
  • کمیسیون اجتماعی مجلس
به گزارش عصر خبر، آقایان حبیبی و فتحی از کانون شوراهای اسلامی کار، یار احمدیان از مجمع نمایندگان کارگری، اشرف منصوری از کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ، شوکت از کارگران ساختمانی، نماینده صنعت دریانوردی و نماینده های مرکزپژوهش های مجلس؛ بهمراه عباسی مشاور وزیر کار و یوسفی مدیرکل تشکلهای وزارت کار از حاضرین جلسه فوق بوده اند.
 
موضوع های مطرح شده از جلسه مذکور شامل موارد زیر است:
_ مشکلات امنیت شغلی و مبحث تبصره 2 ماده 7 قانون کار
_ ابطال دادنامه 179دیوان عدالت اداری
_  برچیده شدن وجمع آوری شرکتهای پیمانکاری وتامین نیروی انسانی
_ رفع موانع ومعضلات بازنشستگی سخت و زیان آور ورسیدگی به بدهی و دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی
_ اصلاح قانون شوراها وتوسعه تشکل یابی و رسیدگی به مشکلات و امنیت شغلی تشکلها
_ بررسی و رسیدگی به مشکلات کارگران مناطق آزاد کشور
_ تذکر به رییس کمیسیون اقتصاد مجلس مبنی بردخالت در موضوع تعدیل حقوق و دستمزد کارگران
_ تعیین تکلیف واماندگان سهام عدالت
_ تشکیل کارگروه و کمیته ای متشکل از همه تشکلات کشورو جلسات فصلی و رسیدگی به امور کارگران کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس.
Top