جمعه 7 بهمن 1401 | 2023/01/27
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

دعوتنامه برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

پیرو آگهی روزنامه رسالت مورخ 28 آذر1401 به اعضاء بدینوسیله از نمایندگان منتخب کانون های صنفی کارگری استانها وانجمن های صنفی کارگری عضو کانون عالی که دارای اعتبارنامه و گواهی ثبت انجمن متبوع طبق فصل دوم اساسنامه، دعوت می شود تا در مجمع مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی نوبت اول که در روز چهار شنبه 28 دی ماه 1401  از ساعت 9 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب به آدرس تهران خیابان آزادی ابتدای خیابان جیحون برگزار خواهد شد شرکت نمائید.

  • انتخابات کانون عالی

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

  1. اصلاح مفاد اساسنامه کاانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران جهت انطباق با آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه ی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مصوب اسفند 1399هیات وزیران

دستور جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول :

  1. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و تصویب آن
  2. استماع گزارش خزانه دار و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان دوره هیئت مدیره و بازرسین و تصویب بودجه ای کانون
  3. استماع گزارش بازرسین
  4. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل

ضمنا داوطلبین شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان مکلف هستند حداکثر یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی درخواست کتبی خود را به انضمام مشخصات فردی و سوابق کاری و همچنین مدارک مربوط به صحت شرایط احراز کاندیداتوری مندرج در ماده 32 اساسنامه کانون: (1-حداقل تحصیلات دیپلم یا دارندگان تحصیلات پایان دوره راهنمایی به شرط داشتن 2 دوره عضویت در هیات مدیره تشکل ذیربط 2-عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی مربوطه 3-کارگر شاغل در بخش حرفه و صنعت 4- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم قانونی 5-حداقل پرداخت 2 سال متوالی حق عضویت انجمن صنفی مربوطه )را به نشانی دفتر کانون عالی ارسال و رسید دریافت نمایند . بدیهی است بعد از انقضای مهلت (یک هفته) به درخواست های رسیده هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد . (تبصره 6 ماده 11 اساسنامه )

لازم به ذکر است کلیه انجمنهای متقاضی عضویت در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران میتوانند درخواست خود را به همراه مدارک انجمن متبوع (اعتبارنامه اعضاء هیات مدیره ،گواهی ثبت و روزنامه درج آگهی ثبت) را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع مذکور به دفترکانون ارسال نمایند .

نشانی دفتر کانون برای ارسال مدارک : خیابان آزادی بین یادگار امام و شادمان روبروی شرکت زمزم کوچه باغبان پلاک 6 واحد 3 

تلفن دفتر کانون : 02166010196 – 02166029238

فاکس : 02166082602

هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران

Top