چهارشنبه 2 فروردین 1402 | 2023/03/22
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

دعوتنامه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و عادی نوبت اول کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

احتراما با عنایت به آگهی روزنامه رسالت مورخ 19 بهمن 1401  و 20 بهمن 1401 به اعضاء بدینوسیله از نمایندگان منتخب کانون های صنفی کارگری استانها وانجمن های صنفی کارگری عضو کانون عالی که دارای اعتبارنامه و گواهی ثبت انجمن متبوع طبق فصل دوم اساسنامه، دعوت می شود تا در مجمع مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی نوبت اول که در روز دوشنبه 15 اسفند ماه 1401  از ساعت 9 در محل سالن اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی به آدرس تهران خیابان طالقانی تقاطع ولیعصر روبروی بورس کالا پلاک 440  برگزار خواهد شد شرکت نمائید.

  • انتخابات کانون عالی

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

  1. اصلاح مفاد اساسنامه کاانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران جهت انطباق با آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه ی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مصوب اسفند 1399هیات وزیران

ضمنا بر اساس تبصره بند 1 ماده 14 اساسنامه که می بایست کلیه تغییرات مد نظر حداقل بیست روز قبل از برگزاری مجمع فوق العاده به اطلاع اعضاء مجمع عمومی برسد به شرح زیر اساسنامه کانون عالی به تغییرات لحاظ شده به حضور کلیه اعضاء کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تقدیدم می گردد : 

بسمه تعالی

« اساسنامه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران »

فصل یکم – کلیات

ماده 1 - هدف :

            در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و صنفی و بهبود وضع اقتصادی -اجتماعی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می­باشد ؛ این کانون عالی تشکیل می­گردد. 

ماده2 -  نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی کانون:

نام - «کانون­عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران»

که در این اساسنامه به اختصار « کانون­عالی » نامیده می‌شودو معادل انگلیسی نام کانون عالی عبارت است از:

 Iranian Confederation of Workers' associations

حوزه فعالیت کانون­عالی، حوزه جغرافیایی سراسر کشور می­باشد و اقامتگاه قانونی و محل استقرار کانون­عالی به شرح ذیل است: تهران-خیابان آزادی، بین یادگار امام و شادمان روبروی کارخانه زمزم کوچه باغبان پلاک 6 واحد 3- تلفن:66029238 و66010196 و فاکس:66082602

تبصره - هیأت مدیره می‌تواند  هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی کانون­عالی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را هم­زمان با اطلاع رسانی به اعضاء  بطور کتبی به مراجع قانونی ذیربط منعکس نماید .

ماده3-کلیه انجمن­های صنفی کارگری واجد شرایط می­توانند آزادانه به عضویت کانون­عالی درآمده و هیچ انجمنی را نمی­توان به قبول عضویت در کانون­عالی مجبور و یا از قبول آن منع نمود.

ماده 4- وظایف اساسی کانون عالی:

1-ایجاد هماهنگی بین انجمن­های صنفی عضو.

2- پیگیری اجرای قوانین و مقررات و تأمین منافع قانونی کارگران از نهادها و دستگاه­های اجرایی ذیربط.

3- بررسی، تحقیق و جمع­آوری اطلاعات درباره مشکلات، نیازها و اولویت­های صنفی کارگران کشور.

4-ارائه نظرات کارشناسی درخصوص تهیه لوایح و طرح­های مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی به مراجع ذیربط.

5-انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین­المللی باتوجه به قانون کار و مقررات مربوطه.

6-کوشش در جهت آشنا ساختن انجمن­های صنفی عضو با وظایف و مسئولیت­های آن­ها.

 7-حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و تخصصی کارگران.

8-اقامه دعوی از سوی کانون­عالی،کانون­های سراسری وانجمن­های صنفی عضو در مراجع قانونی، ملی و بین­المللی درحدود مقررات

9-همکاری با تشکل­های کارگری و کارفرمایی و سازمان­های غیردولتی و نهادهای مدنی در راستای دفاع از حقوق و منافع صنفی.

10- عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل­ها و سازمان­های داخلی و بین­المللی مرتبط با وظایف کانون­عالی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

11- انعقاد پیمان­های دسته جمعی باتوجه به استانداردهای بین­المللی کار در چارچوب قوانین ملی

فصل دوم-شرایط عضویت: تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی کانون­عالی

ماده5-شرایط عضویت:

کلیه  انجمن­های صنفی کارگری که متقاضی عضویت در کانون­عالی می­باشند درصورت احراز شرایط زیر می­توانند به عضویت این کانون­عالی درآیند:

1-قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی کانون­عالی.

2-پرداخت حق عضویت.

3-داشتن گواهینامه ثبت معتبر و آگهی انجام انتخابات مطابق قانون کار و آئین نامه مربوط.

تبصره1-کلیه واجدان شرایط می­توانند آزادانه عضویت کانون­عالی را بپذیرند و هیچ انجمنی را نمی­توان به قبول عضویت در کانون عالی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره2-چنانچه بنابه دلایلی تقاضای عضویت انجمن­های صنفی متقاضی از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد متقاضی میتواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. بدیهی است تصمیمات مجمع در این زمینه لازم الاجرا  است.

تبصره3-درصورتی که هریک از اعضا شرایط عضویت کانون­عالی را ازدست بدهد؛ عضویت آن در کانون­عالی به حالت تعلیق درآمده، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود خواهد بود.

ماده 6  - موارد تعلیق از عضویت کانون­عالی:

1-عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 8 این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی کانون­عالی ).

2-عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه­ها و تصمیمات قانونی کانون­عالی (با اعلام هیأت مدیره  کانون­عالی)

3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.

تبصره1- اعضای  تعلیق شده در زمان تعلیق در مجامع عمومی حق رأی نخواهند داشت.

تبصره2-اجرای بندهای 1 تا 3 منوط به مصوبه هیأت مدیره می­باشد.

4-صدور رأی مراجع قضایی مبنی بر تعلیق.

ماده 7- منابع مالی کانون­عالی:

الف – ورودیه به ازای هر انجمن معادل 12% حداقل دستمزد مصوبه شورای­عالی کار همان سال که فقط برای یک­بار دریافت می­گردد.

ب -حق عضویت سالیانه با مصوبه هیات مدیره در ابتدای هر سال مبلغ آن تعیین می گردد به ازای هر انجمن دریافت می­گردد.

ج – کمک‌های داوطلبانه اعضا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو.

تبصره- کانون­عالی باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوان­های دفتر عضویت و دفتر امورمالی باشد.

ماده 8- کلیه اعضا مکلفند حق عضویت سالیانه خود را در دو نوبت 6 ماهه به حساب بانکی که کانون­عالی تعیین و اعلام می­کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره 1- مبالغی که بعنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می­شود قابل استرداد نیست.

تبصره 2- هیأت مدیره نمی­تواند منابع مالی کانون­عالی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده9-چنانچه هریک از اعضا در موعد مقرر در ماده 8 حداکثر 2 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه­دار به آنان اخطار کتبی یا پیامکی داده می­شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف دو ماه اقدام به پرداخت حق عضویت­های عقب افتاده ننمایند، با تصویب هیأت مدیره، عضویت آن­ها در کانون­عالی به حالت تعلیق درمی­آید. اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی می­باشد.

فصل سوم-ارکان کانون­عالی

ماده 10- ارکان کانون عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3- بازرسان

ماده11-مجمع عمومی که عالی ترین رکن کانون عالی است ، از اجتماع انجمن های صنفی عضو با هماهنگی مبادی قانونی ذیربط به شرح ذیل و به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

    تبصره 1- انجمنهای صنفی عضو کانون عالی ، نمایندگان واجد شرایط خود را جهت حضور در مجامع عمومی، طی صورتجلسه کتبی ، معرفی می نمایند.

تبصره 2 -انجمن­های صنفی میتوانند نمایندگی و وکالت  3 انجمن صنفی عضو کانون عالی را بعهده گیرند.

     تبصره 3-برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق­العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به­وسیله درج آگهی در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار که به تصویب مجمع عمومی رسیده و درصورت نیاز ارسال دعوتنامه کتبی به طرق مختلف همچون پیامک برای اعضا که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ انتشار آگهی و یا تسلیم دعوتنامه یا با ارسال پیامک تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید.

     تبصره4-دعوت مجامع عمومی به تصویب هیأت مدیره خواهد بود و درصورت استنکاف هیأت مدیره بازرس یا بازرسان می­توانند رأسأ نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین درصورت خودداری بازرس یا بازرسان حداقل یک سوم اعضا می­توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره5-به درخواست­های ارسالی پس از مهلت مذکور هیچ­گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تبصره6-اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید، بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره7- داوطلبان عضویت در هیئت مدیره وبازرسان مکلفند حداکثر یک هفته قبل از برگزاری مجمع درخواست کتبی خود را به انضمام مشخصات فردی و سوابق کاری، مدارک مربوط به صحت شرایط مندرج درماده32 همین اساسنامه رابه دبیرخانه کانون عالی ارسال ورسید دریافت نمایند. بدیهی است بعد از انقضاء مهلت مذکوربه درخواست ها رسیده هیچ­گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تبصره8 دعوت کنندگان مجامع عمومی مکلفند تعدادواجدین شرایط حضوردر مجامع را منطبق برمفاد اساسنامه وپرداخت حق عضویت وورودیه ، حداکثر 5 روز قبل از برگزاری مجامع به مراجع قانونی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره 9 انجمنهای صنفی میبایست مدارک مرتبط به انجمن­های صنفی مشتمل بر آگهی تأسیس و گواهی ثبت معتبر به همراه اصل فیش واریزی مربوط به حق عضویت انجمن­های صنفی عضو خود را در ظرف زمانی 6 ماهه منتهی به برگزاری مجامع عمومی (موضوع ماده 8 اساسنامه) را حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجامع عمومی به کانون­عالی تحویل نمایند، بدیهی است بعد از انقضاء مهلت مذکور به درخواست­های رسیده جهت شرکت در مجامع عمومی هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

ماده 12- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاءرسمیت می­یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. درصورتی که پس از طی مراحل اول ودوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره 1 مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضاء، بطور فوق العاده تشکیل می­گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می­باشد و ترتیب دعوت و تجدید نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

 تبصره 2- تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با کسب اکثریت نسبی آرای مأخوذه حاضران نافذ خواهد بود.

 

 

ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

1-استماع گزارش عملکرد هیات مدیره ، گزارش مالی هیأت مدیره و بازرسان و اظهار نظر در مورد آنهاو اظهار نظر در مورد آن­ها واستماع، تصویب و بودجه آتی کانون­عالی.

2- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های پیشنهادی و تصویب آن و دادن رهنمود و تصویب سیاست­های کلی و تعیین خط مشی و برنامه­های کانون­عالی.

3-تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد.

4-بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در کانون­عالی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .

5-رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات این اساسنامه، از عضویت کانون­عالی معلق یا سلب عضویت شده­اند .

6-انتخاب و عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان کانون­عالی.

ماده 14- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :                  

1-تصویب اصلاحات و تغییر اساسنامه.

تبصره-تغییرات مواد اساسنامه، باید حداقل بیست روز قبل از برگزاری مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

2-انحلال کانون و انتخاب هیأت تسویه.

3-تغییر میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه.

تبصره : نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای بار اول با حضور نصف بعلاوه یک و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود؛ در مرحله دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت می­یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت دو سوم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15- پس ازبه حدنصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر واعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا اکثریت اعضای هیات مدیره  ، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخـاب و اداره‌ جلسه را بر عهــده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از  آن­ها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

 تبصره1اعضاء هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای هیأت مدیره و بازرسان باشند.

تبصره2-برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق­العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات امضا شده انجمن های صنفی عضو مجمع را به هیأت رئیسه مجمع تسلیم نمایند.

تبصره 3-هیأت رئیسه و نظارت بر انتخابات، مکلفند در پایان رأی گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آراء، اعضای اصلی و علی­البدل هیأت مدیره و نیز بازرسان اصلی و علی­البدل را صورتجلسه نموده برای ثبت در مراجع قانونی ذی­ربط ارسال نمایند.

ماده16-چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رئیسه و نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای کانونعالی خصوصاً اعضای معترض برساند.

تبصره 1-اسناد و مدارک مرتبط با انتخابات تا پایان رسیدگی به شکایت با هماهنگی و تنظیم صورتجلسه ای بصورت مهر و موم شده در اختیار هیات رئیسه و نظارت خواهد بود تا پس از تایید صحت انتخابات کلیه مدارک تحویل هیات مدیره گردد.

تبصره2 - چنانچه اعتراض یا اعتراض­های رسیده وارد باشد، هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

ماده 17 صحت مجمع عمومی و انتخابات با رای اکثریت هیات رئیسه و نظارت تایید خواهد شد و مراحل قانونی جهت ثبت گواهی و صدور احکام توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد .

ماده18-هیأت مدیره دارای 9 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 3 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

تبصره- تعداد 4 نفر از 9 نفر اعضای اصلی و دو نفر از چهار نفر اعضای علی­البدل هیأت مدیره کانون­عالی را اعضای صنایع انتخاب و معرفی می­کند. از هر حرفه یا صنعت خاص (فعالیت شغلی) حداکثر یک نفر بعنوان عضو اصلی جمعا 5 نفر عضو اصلی و 2 نفرعلی­البدل هیأت مدیره کانون­عالی انتخاب می­شود.

ماده 19- هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر کل از بین اعضای هیأت مدیره و یا درصورت لزوم خارج از آن انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا و مراجع قانونی ذی­ربط برساند.

ماده 20- جلسات عادی هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار بنا به دعوت رئیس، نائب رئیس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره تشکیل میگردد. جلسات با حضور  اکثریت اعضا (حداقل5نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 تبصره 1- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، درطول سال بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

 ماده 21- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی و دریافت گواهینامه ثبت کانون­عالی از مبادی ذی­ربط قانونی، به نام کانون و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی کانون­عالی(رئیس یا دبیر و خزانه دار)، در بانک یا بانک­های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به کانون­عالی را در آن واریز نماید.

ماده 22 – رئیس هیأت مدیره، دبیر کل و خزانه دار صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی تعهد آور و کانون­عالی بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی کانون­عالی به عهده آن­ها می­باشد.

تبصره1 کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی کانون­عالی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر کل ممهور به مهر کانون­عالی و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر کل و خزانه دار و ممهور به مهرکانون­عالی معتبر خواهد بود.

تبصره2-بدیهی است صدور انواع چک با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره، دبیر کل و خزانه­دار با امضاء ثابت خزانه­دار با مهر کانون­عالی معتبر خواهد بود.

ماده 23 - در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در سال، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیأت مدیره مکلف است. نتیجه را جهت ثبت به مرجع قانونی (وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی) تسلیم نماید.

تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می­گردد .

تبصره 2-  در صورت استعفـا، فوت از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. دراین صورت بازرسان یا یک سوم اعضای کانون موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع مرجع قانونی ذی ربط برساند.

ماده 24 - هیأت مدیره موظف است حداقل دو ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی عادی به منظور تجدید انتخاب مسئولان کانون اقدامات لازم را بعمل آورد.

 تبصره هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه  دارائی­ها واموال و اسناد و مدارک کانون­عالی خواهد بود لیکن تحت نام کانون­عالی حق فعالیت صنفی نخواهد داشت.

ماده 25 - سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی کانون­عالی (دفاتر مالی – عضویت)

2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

3- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در کانون­عالی جهت استماع و تصویب.

4- بررسی بودجه و تهیه گزارش مالی هیأت مدیره جهت استماع و تصویب در مجمع عمومی.

5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری کانون­عالی.

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی کانون­عالی.

7- انتخاب ومعرفی نمایندگان صنفی کارگری به مراجع ذیصلاح قانونی برای موارد خاص و معین.

8- بررسی وضع مالی کانون­عالی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

9- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول کانون به نام و به حساب کانون مشروط بر آن­که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

10-دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک­های مالی داوطلبانه اعضا.

11- اقامه دعوی از سوی کانون عالی،کانون های سراسری وانجمن­های صنفی عضوو همچنین اخذوکالت و نمایندگی  کانون­عالی،کانون های سراسری وانجمن های صنفی عضودر مراجع قانونی، ملی و بین­المللی درحدود مقررات.

12- اتخاذ تصمیم در مورد پیمان­های دسته جمعی، گفتگوهای اجتماعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی.

13- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.

14- تشکیل کمیته های مختلف از قبیل- کمیته آموزش، حل اختلاف، توسعه تشکیلات ، تدارکات و پشتیبانی، حقوقی وامور مجلس، فرهنگی- اجتماعی، تعاون واقتصاد، رفاهی، بیمه و درمان، کارشایسته، امور بین الملل، روابط عمومی، مشاغل سبز، بحران و سایر کمیته ها (درصورت لزوم).

15-تلاش در جهت گسترش و توسعه انجمن­های صنفی کارگری و کانون­های مربوط آن­ها در سطوح کارگاهی شهر، شهرستان استان­ها.

16-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ، آگهی­های کانون­عالی، جهت اطلاع به اعضاء.

17-نمایندگی اعضا در مراجع قضایی و پیگیری حقوق و طرح دادخواست.

18-تصویب آئین نامه میزان پرداخت حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و بازرسان و حقوق دبیر کل و مشاورین و کارکنان دبیرخانه با طرح در مجمع عمومی جهت اطلاع اعضاء.

ماده26- وظایف رئیس هیأت مدیره:

رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

1- مراقبت در حسن اجرای امور کانون­عالی و دعوت از اعضا برای تشکیل مرتب جلسات هیأت مدیره.

2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر کل وسایر مسئولان کانون­عالی، جهت اجرا و پی­گیری آن.

4- انجام سایر اموری که به موجب مصوبات مجامع عمومی برعهده هیأت مدیره و درنهایت بر عهده رئیس هیأت مدیره قرار میگیرد.

تبصره: رئیس هیأت مدیره موظف به اجرای مصوبات هیأت مدیره و وظایف مندرج در این اساسنامه  می­باشد.

6-امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان کانون­عالی

ماده 27 - دبیرخانه کانون­عالی تحت مسئولیت مستقیم دبیر کل کانون به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی کانون­عالی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد دبیر کل و با تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده 28- وظایف دبیر کل:

1-حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر کانون­عالی.

2- انجام مکاتبات اداری و جاری کانون­عالی.

3-امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور به همراه خزانه­دار در غیاب رئیس هیأت مدیره.

4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار کانون­عالی.

5-تهیه دفاتر عضویت و صورتجلسات اندیکاتور و ثبت و صدورنامه ها

6-انتشار نشریات مربوط به کانون­عالی در حدود مقررات قانونی و اعلام مواضع صنفی.

7- تکثیر آئین نامه و بخشنامه­های مرتبط صنفی، برای آگاهی و اطلاع رسانی اعضای کانون­عالی.

8- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان کانون و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به اعضای مربوطه برحسب ضرورت.

10-پیش­بینی بودجه سالانه کانون­عالی با همکاری خزانه­دار و ارائه هیئت مدیره جهت طرح و تصویب مجمع عمومی.

 11- انجام کلیه امور اداری و سایر اموری که بنحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیرکل و دبیرکل نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده 29- وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی کانون بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است:

1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور دو یا سه امضایی به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان

امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر کانون­عالی.

2- اداره امور مالی کانون­عالی، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورت­های مالی و رسیدگی حسابهای کانون­عالی.

3- رسیدگی بر صحت اسناد تنظیم شده در مورد کلیه دریافت­ها و پرداخت­ها و تایید و امضای صورتحساب­ها

4- امضا کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر .

5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و بررسی مسؤولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و بررسی صحت معاملات کانون­عالی.

6- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های کانون در دفاتر رسمی کانون­عالی.

 همکاری در تهیه بودجه کانون­عالی و تسلیم آن به ه

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش کامل مالی کانون­عالی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره و دبیر، رونوشت ترازنامه آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان،کلیه دفاتر، اسناد و صورت­های مالی کانون­عالی را برای رسیدگی در محل کانون در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد .

 

ج – بازرسان

ماده 30 - بازرسان کانون متشکل از 2 نفر بازرس اصلی یکی از صنعت و دیگری از حرفه و 2 نفر بازرس علی­البدل به ترتیب فوق خواهد بود، که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو کانون­عالی برای یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آن­ها بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظایف و اختیارات بازرسان :

 1-نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه.

2-مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق­العاده باتوجه به مقررات اساسنامه.

3- رسیدگی و نظارت بر دفاتر، اوراق و اسناد مالی و هزینه های کانون­عالی و مراقبت درحسن اجرای جریان امور مالی و اداری کانون­عالی .

4- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به هیأت مدیره کانون­عالی یا مجمع عمومی(حسب مورد).

5- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

6-اقدام به دعوت و تشکیل مجامع عمومی در صورت لزوم ،با توجه به تبصره 1 ماده 11 اساسنامه

7- بازرسان می تواننید در جلسات هیات مدیره با هماهنگی و بدون داشتن حق رای شرکت نمایند .

ماده 32- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در قوانین و مقررات ملی، باید دارای شرایط زیر باشند :

1- حداقل تحصیلات دیپلم و یادارندگان تحصیلات پایان دوره راهنمائی به شرط داشتن 2 دوره عضویت در هیأت مدیره تشکل ذیربط.

2-عضویت در هیأت مدیره انجمن صنفی مربوط.

3-کارگر شاغل در بخش­های حرفه و صنعت.

4-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم قانونی.

5-حداقل پرداخت 2 سال متوالی حق عضویت انجمن صنفی مربوطه.

ماده 33 –مسئولان کانون­عالی مکلفند هر نوع مدارک دفاتر و اسناد مورد درخواست مبادی قانونی ذی­ربط را جهت بررسی در محل کانون­عالی در اختیار قرار دهند.

ماده 34- هیأت دادرسی یا حل اختلاف:

درصورت بروز اختلاف بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره با بازرسان و یا اعضای کانون با هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، حل آن می­تواند در وهله اول از طریق هیأت داوری صورت گیرد. به این منظور درصورت درخواست هریک ازطریق اختلاف، مجمع عمومی فوق­العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 نفر را برای حل اختلاف انتخاب مینماید. درصورت عدم پذیرش رأی هیأت داوری از سوی طرفین اختلاف، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می­شود.

 تبصره- هیأت داوری پس از صدور رأی خود، منحل میگردد.

ماده 35- کانون در موارد زیر منحل می گردد:

1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

2-چنانچه حداکثر مدت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره سپری شده و تجدید انتخابات انجام نشده باشد.

3-درصورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی.

تبصره 1 :انحلال کانون عالی موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده نخواهد شد.

تبصره 1تبصره 2- چنانچه کانون­عالی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای واجد شرایط و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر بعنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و صورتجلسه لغو ثبت کانون­عالی به مرجع قانونی ثبتی اعلام نماید.

تبصره 3- چنانچه کانون به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امکانپذیر نباشد، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان ورئیس هیأت با نظارت نمایندگان قانونی ذیربط این وظیفه راعهده دارخواهندداشت که درصورت عدم وجود هیأت تسویه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای مطلع کانون و با نظارت نمایندگان قانونی ذیربط تشکیل گردد .

ماده 36– چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند پس از اخطار بازرسان یک سوم اعضای کانون­عالی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر  6 ماه) پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان یا یک چهارم اعضا، مکلفند انحلال کانون­عالی را به مرجع ثبت شده اعلام نمایند.

ماده 37- هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه به کلیه حساب­های کانون­عالی رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای کانون­عالی اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهیهای کانون­عالی را تهیه نموده، دارائی کانون­عالی را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهیها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه­ای مابقی را در صورت مازاد ازطریق هیأت تسویه در اختیار انجمنهای صنفی کارگری عضو کانون­عالی قرار دهند.

ماده 38-هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد قوانین و مقررات ملی لازم­الرعایه خواهد بود.

ماده 39- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا می باشد .

ماده 40 مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

ماده پایانی – این اساسنامه در 4 فصل و 40 ماده و 43 تبصره در  مورخ 15 اسفند 1401 با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی فوق­العاده کانون عالی رسید .

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

محل امضاء

1

رئیس مجمع

 

 

2

نایب رئیس مجمع

 

 

3

منشی مجمع

 

 

 

 

 

 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول :

  1. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و تصویب آن
  2. استماع گزارش خزانه دار و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان دوره هیئت مدیره و بازرسین و تصویب بودجه ای کانون
  3. استماع گزارش بازرسین
  4. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل

ضمنا داوطلبین شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان مکلف هستند حداکثر یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی درخواست کتبی خود را به انضمام مشخصات فردی و سوابق کاری و همچنین مدارک مربوط به صحت شرایط احراز کاندیداتوری مندرج در ماده 32 اساسنامه کانون: (1-حداقل تحصیلات دیپلم یا دارندگان تحصیلات پایان دوره راهنمایی به شرط داشتن 2 دوره عضویت در هیات مدیره تشکل ذیربط 2-عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی مربوطه 3-کارگر شاغل در بخش حرفه و صنعت 4- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم قانونی 5-حداقل پرداخت 2 سال متوالی حق عضویت انجمن صنفی مربوطه )را به نشانی دفتر کانون عالی ارسال و رسید دریافت نمایند . بدیهی است بعد از انقضای مهلت (یک هفته) به درخواست های رسیده هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد . (تبصره 6 ماده 11 اساسنامه )

لازم به ذکر است کلیه انجمنهای متقاضی عضویت در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران میتوانند درخواست خود را به همراه مدارک انجمن متبوع (اعتبارنامه اعضاء هیات مدیره ،گواهی ثبت و روزنامه درج آگهی ثبت) را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع مذکور به دفترکانون یا جهت تسریع در کار به یکی از اعضای فعلی هیات مدیره ارسال و رسید دریافت نمایند .

نشانی دفتر کانون برای ارسال مدارک : خیابان آزادی بین یادگار امام و شادمان روبروی شرکت زمزم کوچه باغبان پلاک 6 واحد 3 

تلفن دفتر کانون : 02166010196 – 02166029238

فاکس : 02166082602

هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران

Top