پنجشنبه 10 آذر 1401 | 2022/12/01
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

دعوتنامه برگزاری مجمع فوق العاده و عمومی عادی نوبت اول کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

پیرو ارسال پیامک مورخ 4 مهر 1401 به اعضاء بدینوسیله از نمایندگان منتخب کانون های صنفی کارگری استانها وانجمن های صنفی کارگری عضو کانون عالی که دارای اعتبارنامه و گواهی ثبت انجمن متبوع طبق فصل دوم اساسنامه، دعوت می شود تا در مجمع مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی نوبت اول که در روز جمعه 29/7/1401 از ساعت 14 الی 18 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب به آدرس تهران خیابان آزادی ابتدای خیابان جیحون برگزار خواهد شد شرکت نمائید.

  • انتخابات کانون عالی

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

  1. اصلاح مفاد اساسنامه کاانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران جهت انطباق با آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه ی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مصوب اسفند 1399هیات وزیران

دستور جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول :

  1. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و تصویب آن
  2. استماع گزارش خزانه دار و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان دوره هیئت مدیره و بازرسین و تصویب بودجه ای کانون
  3. استماع گزارش بازرسین
  4. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل

ضمنا داوطلبین شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان مکلف هستند حداکثر یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی درخواست کتبی خود را به انضمام مشخصات فردی و سوابق کاری و همچنین مدارک مربوط به صحت شرایط احراز کاندیداتوری مندرج در ماده 32 اساسنامه کانون: (1-حداقل تحصیلات دیپلم یا دارندگان تحصیلات پایان دوره راهنمایی به شرط داشتن 2 دوره عضویت در هیات مدیره تشکل ذیربط 2-عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی مربوطه 3-کارگر شاغل در بخش حرفه و صنعت 4- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم قانونی 5-حداقل پرداخت 2 سال متوالی حق عضویت انجمن صنفی مربوطه )را به نشانی دفتر کانون عالی ارسال و رسید دریافت نمایند . بدیهی است بعد از انقضای مهلت (یک هفته) به درخواست های رسیده هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد . (تبصره 6 ماده 11 اساسنامه )

لازم به ذکر است کلیه انجمنهای متقاضی عضویت در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران میتوانند درخواست خود را به همراه مدارک انجمن متبوع (اعتبارنامه اعضاء هیات مدیره ،گواهی ثبت و روزنامه درج آگهی ثبت) را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع مذکور به دفترکانون ارسال نمایند .

نشانی دفتر کانون برای ارسال مدارک : خیابان آزادی بین یادگار امام و شادمان روبروی شرکت زمزم کوچه باغبان پلاک 6 واحد 3 

تلفن دفتر کانون : 02166010196 – 02166029238

فاکس : 02166082602

هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران

Top