چهارشنبه 2 فروردین 1402 | 2023/03/22
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

تفاهم نامه کانون سراسری و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

به گزارش روابط عمومی و بین المللی کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار کشور نمایشگاه ایمنی و آتشنشانی در محل نمایشگاههای بین المللی تهران در مورخ 19 الی 22 در حال برگزاری می باشد 

  • مهندس رضا کرمی

که مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی یکی از غرفه های قابل توجه در این نمایشگاه با هدف معرفی دستاوردهای ارزشمند آن مرکز می باشد که در حاشیه این نمایشگاه تفاهم نامه همکاری فی مابین کانون سراسری و مرکز تحقیقات با هدف استفاده از توانمدیهای طرفین در توسعه ،برنامه ریزی و اجرای دورههای آموزشی با جامعه هدف کارگران ،کارفرمایان و کارآموزان و ارتقاء سطح دانش ایمنی در سراسر کشور ،مشارکت در برگزاری نمایشگاه ،سمینارها و همایش ها ملی ،مشارکت در تهیه منابع و محتوای آموزش ایمنی و بهداشت کار ،مشارکت در تهیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و سایر موارد و مباحث تاثیر گذار کشوری منعقد و به امضای مهندس کرمی ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و مهندس اشرف منصوری کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار کشور رسید .

Top