چهارشنبه 2 فروردین 1402 | 2023/03/22
درباره ما | تماس با ما | آرشیو اخبار
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

فرم تقاضای مشارکت اجتماعی در کانون

جنسیت:

   

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :

شماره شناسنامه :

محل صدور :

تاریخ تولد :

نام پدر :

نام مستعار :

ملیت :

تابعیت :

دین :

مذهب :

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

وضعیت تاهل :

   

وضعیت نظام وظیفه :

      

تعداد فرزند دختر :

تعداد فرزند پسر :

استان محل سکونت :

شهرستان محل سکونت :

تلفن ثابت (به همراه کد شهر) :

تلفن همراه :

شماره فضای مجازی:

نشانی کامل محل سکونت:

محل کار :

سمت :

در صورت داشتن هر گونه سابقه ایثارگری، بسیجی، جبهه، جانبازی یا فعالیتهای سیاسی و اجتماعی :

در صورت داشتن هرگونه سابقه کیفری یا محکومیت سیاسی یا عفو در مراجع قضایی کشور :

آمادگی خود را برای حضور و فعالیت در کانون عالی با توجه به مهارت، تخصص و علاقمندی خود بشرح زیر اعلام می نمایم:

سایر بخش ها(نام ببرید) :

Top